Sertifikati


Nakon odgledanog video kursa na našoj platformi imaćete priliku da kao potvrdu o uspešno savladanom gradivu preuzmete LINKtoLEARN sertifikat u pdf formatu.

Čestitka o ispunjenom uslovu za sticanje sertifikata, kao i obaveštenje o preuzimanju pdf fajla biće vam dostavljeni putem mail adrese. 

Vredan sertifikat možete podeliti i na svom LinkedIn profilu i tako dopuniti svoju profesionalnu biografiju, i predstaviti se potencijalnim poslodavcima sa novim veštinama i znanjima koja će vam obezbediti napredak u karijeri. 

Pored korisnih tehnika i alata kojim ćete ovladati tokom gledanja određenog kursa ili predavanja, dobijeni sertifikat predstavljaće vam odličnu referencu prilikom pronalaženja novog posla i daljeg profesionalnog napredovanja.