Spisak kurseva


NAZIV KURSA
1.3DSMax – Autodesk
2.Adobe Photoshop
3.Advanced Business Skills
4.Akcionarska društva
5.Asertivna komunikacija – osnovni nivo
6.Avid Media Composer 8.2
7.Basic Business Skills
8.Bilans stanja
9.C# objektno programiranje – osnove
10.Centralno bankarstvo
11.Crtanje za dizajnere
12.CSS
13.Ekonomski fakultet – priprema za prijemni ispit
14.Elektrotehnički fakultet – priprema za prijemni ispit
15.Fakultet organizacionih nauka – priprema za prijemni ispit
16.Final Cut Pro 7
17.Finansijska analiza
18.Finansiranje kompanija
19.Fiskalna politika
20.Građevinski fakultet – priprema za prijemni ispit
21.HTML5
22.Intermediate Business Skills
23.Investiciono bankarstvo
24.JavaScript Fundamentals
25.Javni nastup
26.Kako do bolje plaćenog posla u 21. veku
27.Korporativne i poslovne finansije
28.Mala matura 2017. godine
29.Mašinski fakultet – priprema za prijemni ispit
30.Matematički fakultet – priprema za prijemni ispit
31.Matematika za četvrtu godinu srednje škole
32.Matematika za drugu godinu srednje škole
33.Matematika za osmi razred osnovne škole
34.Matematika za peti razred osnovne škole
35.Matematika za prvu godinu srednje škole
36.Matematika za sedmi razred osnovne škole
37.Matematika za šesti razred osnovne škole
38.Matematika za treću godinu srednje škole
39.Međunarodne finansije
40.Naplata potraživanja B2B kupcima
41.Network Server Services (411)
42.OKmatematika – rešeni zadaci za pripremu male mature
43.Osnove AutoCAD-a 2008
44.Poslovne banke
45.Prijemni ispit za sve fakultete
46.Prodaja kupcima u maloprodaji
47.Saobraćajni fakultet – priprema za prijemni ispit
48.Savremena finansijska tržišta
49.Selling to Retail Customers
50.SOLIDWORKS 2016
51.Tehnološko-metalurški fakultet – priprema za prijemni ispit
52.Up and running with C#
53.Upravljanje stresom
54.Upravljanje životnim ciklusom preduzeća