Spisak kurseva


NAZIV KURSA
1.3DSMax – Autodesk
2.Adobe Photoshop
3.Advanced Business Skills
4.Akcionarska društva
5.Asertivna komunikacija – osnovni nivo
6.Avid Media Composer 8.2
7.Basic Business Skills
8.Bilans stanja
9.C# objektno programiranje – osnove
10.Centralno bankarstvo
11.Crtanje za dizajnere
12.CSS
13.Ekonomski fakultet – priprema za prijemni ispit
14.Elektrotehnički fakultet – priprema za prijemni ispit
15.Fakultet organizacionih nauka – priprema za prijemni ispit
16.Final Cut Pro 7
17.Finansijska analiza
18.Finansiranje kompanija
19.Fiskalna politika
20.Građevinski fakultet – priprema za prijemni ispit
21.HTML5
22.Intermediate Business Skills
23.Investiciono bankarstvo
24.JavaScript Fundamentals
25.Kako do bolje plaćenog posla u 21. veku
26.Korporativne i poslovne finansije
27.Mala matura 2017. godine
28.Mašinski fakultet – priprema za prijemni ispit
29.Matematički fakultet – priprema za prijemni ispit
30.Matematika za četvrtu godinu srednje škole
31.Matematika za drugu godinu srednje škole
32.Matematika za osmi razred osnovne škole
33.Matematika za peti razred osnovne škole
34.Matematika za prvu godinu srednje škole
35.Matematika za sedmi razred osnovne škole
36.Matematika za šesti razred osnovne škole
37.Matematika za treću godinu srednje škole
38.Međunarodne finansije
39.Naplata potraživanja B2B kupcima
40.Network Server Services (411)
41.OKmatematika – rešeni zadaci za pripremu male mature
42.Osnove AutoCAD-a 2008
43.Poslovne banke
44.Prijemni ispit za sve fakultete
45.Prodaja kupcima u maloprodaji
46.Saobraćajni fakultet – priprema za prijemni ispit
47.Savremena finansijska tržišta
48.Selling to Retail Customers
49.SOLIDWORKS 2016
50.Tehnološko-metalurški fakultet – priprema za prijemni ispit
51.Up and running with C#
52.Upravljanje stresom
53.Upravljanje životnim ciklusom preduzeća