Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Stanislava Nestorović

Stanislava Nestorović kao HR trener i konsultant radi 10 godina. Njen glavni fokus je sistemski razvoj ljudi i organizacija kroz jačanje individualnog i timskog potencijala.

Kreirala je i izvela veliki broj treninga na teme unapređenja komunikacionih veština, timske produktivnosti, prodajnih veština, razvoja veština javnog nastupa, veština emocionalne inteligencije , kotrole stresa i vremena i sveukupne produktivnosti zaposlenih.

Sertifikovana je od strane CIPD Instituta iz Londona za izvođenje treninga u oblasti HR, od Društva grupnih anallitičara Beograda kao procesni organizacioni consultant, za oblast koučinga i fasilitacije grupa, a za trenera asertivnog ponašanja i komunikacije od strane Psihopolis Instituta, Beograd. Poseduje diplomu Msc u HR Menadžmentu  Fakulteta organizacionih nauka, Beograd.

https://rs.linkedin.com/in/stanislava-nestorović-10793795

Author's courses