Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Novi Milenković

Novi Milenković je konsultant fokusiran na razvoj biznisa u ranoj fazi, razvoj proizvoda i UX dizajn. Živeo je i radio u Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Kini i Hong Kongu. U Srbiji je osnovao kompaniju YSKRA koja sarađuje sa različitim kompanijama i organizacijama kao što su ICTHub, Societe Generale, LINKgroup, Privredna Komora… Od 2015. u Srbiji organizuje seminar Praktični UX Dizajn koji za cilj ima uvođenje dizajna sa fokusom na korisnika u razvoj proizvoda.