Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Nemanja Vićović

Nemanja Vićović rođen je u Čačku, 1992. godine. Osnovnu školu „Dr Dragiša Mišović“ u Čačku završio je 2007. godine sa odličnim uspehom. Iste godine je upisao srednju Ekonomsku školu u Čačku, smer finansijski administrator, i završio je 2011. godine, takođe sa odličnim uspehom. Tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Katedra za informacione tehnologije, upisao je iste godine i završio u roku sa prosečnom ocenom 9.10, kao dobitnik nagrade za najboljeg studenta na smeru IT. Nakon toga, upisao je i novoakreditovani četvorogodišnji smer Informacionih tehnologija, modul Softversko inženjerstvo, sada Fakultet tehničkih nauka i diplomirao u roku sa prosečnom ocenom 9.35, u septembru 2015. godine sa radom na temu: „Razvoj i održavanje računovodstvenog informacionog sistema na primeru trgovinske radnje“. U međuvremenu je završio nekoliko kurseva iz oblasti informatike i računarstva, među kojima su poznatiji kursevi Oracle akademije (Baze podataka, SQL, programiranje baza podataka, Java programski jezik...), a stekao je i Microsoft A+ sertifikat za servisera. Tokom studiranja bio je korisnik lokalnih ili državnih studentskih stipendija. U periodu jun–avgust 2013. volontirao je u kompaniji „Alti“ na poslovima servisiranja i programiranja računara. U leto 2014. godine postao je polaznik Comtrade letnje škole programiranja pod nazivom „Indoor navigacija pomoću iBeacon-a“ i uspešno je završio nakon dve nedelje intenzivnog rada. Tokom oktobra–novembra 2014. godine bio je na praksi u renomiranoj kompaniji Comtrade na poslovima razvoja aplikacija za različite platforme korišćenjem savremenih informacionih tehnologija. Nakon toga, zapošljava se u Comtradeu, gde radi na projektima u kojima se uglavnom koriste Microsoft tehnologije (.NET, C#, SharePoint, MSSQL, AngularJS, JS, jQuery, HTML, CSS...). Unutar kompanije je završio početni kurs nemačkog jezika (nivo A1). U međuvremenu je upisao i master studije za IT na FTN-u u Čačku, a tokom 2015. godine je završio i Unified Modeling Language (UML) kurs za modelovanje u Comtradeu.

Author's courses