Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Ljuba Stojanović

Ljuba Stojanović je rođen 12.08.1979. Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu, odsek Računarstvo i informatika.

Radi kao web software developer na aplikacijama za podršku SMS saobraćaja. Učestvovao je u razvoju web sajtova, poslovnih i Facebook aplikacija. Posebno je specijalizovan za tehnologije PHP, Zend Framework, HTML, CSS, MySQL, JQuery itd.

Bavio se borilačkim veštinama i humanitarnim radom.

Author's courses