Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Ksenija Bunjak

Dr Ksenija Bunjak rođena je u Beogradu 1984. godine. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2008. godine. Doktorsku tezu pod naslovom „Principi formiranja lokalnih modela arhitektonsko-tehnoloških intervencija za adaptaciju ruralnih područja na klimatske promene“ odbranila je na istom fakultetu 2015. godine. Radila je kao gostujući istraživač na Institutu za arhitektonske tehnologije na Kraljevskoj danskoj akademiji lepih umetnosti u Kopenhagenu i na Tehničkom univerzitetu u Minhenu. Kao arhitekta radila je u biroima Pich-Aguilera Arquitectos iz Barselone, Studio Cubex iz Beograda, SB project iz Beograda, Zenit inžinjering iz Beograda i dr. Dobitnik je prestižne nemačke nagrade Green Talents 2013. 

Ksenija Bunjak je nagrađivani arhitekta i autor velikog broja projekata u domenu arhitekture. Učestvovala je na različitim domaćim i međunarodnim izložbama i konferencijama. Član je strukovnih organizacija SAS-a, DAB-a, Inženjerske komore Srbije, VDI (Asocijacije nemačkih inženjera), UIA, UNESCO-a, KoZnas-a… 

Arhitekta posvećen ekološkom i klimatski odgovornom arhitektonskom projektovanju, istraživačkom radu i edukaciji. Osnivač volonterske organizacije EAT – Eco Art & Theory.

http://www.ksenijabunjak.com/

Author's courses