Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Bojan Matić

Bojan Matić, nakon niza takmičenja u srednjoj školi kao učenik smera Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, školovanje je nastavio na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je 2011. godine stekao zvanje M.Sc. na smeru Dizajn u mašinstvu, katedre za Opšte mašinske konstrukcije.

Nakon završenog fakulteta, na poziciji Konstruktora bavio se konstruisanjem alata za probijanje i prosecanje lima kao i reverzibilnim inženjeringom. Trenutno radi kao Inženjer u održavanju gde se susreće sa raznovrsnim problemima održavanja mašina u proizvodnom lancu. Između tekućih poslova u održavanju bavi se i konstruisanjem raznih vrsta i tipova alata za montažno demontažne radove, rekonstruisanjem delova i sklopova (zupčanika, lančanika, vratila, raznih vrsti kućišta i uležištenja, zaptivanje rotirajućih elemenata, čelične konstrukcije), reverzibilnim inženjeringom oštećenih delova, itd.

Author's courses