Kliknite na polje Registracija i kreirajte svoj nalog


Aleksandra Strugar

Aleksandra Strugar je završila Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomirala na Fakultetu za inženjerski menadžment Univerziteta Alfa, takođe u Beogradu.

Zagovornik je modernog vida učenja i interaktivnog prenošenja znanja, uz korišćenje savremenih pedagoških metoda i informacionih tehnologija.

Višegodišnje iskustvo u radu sa učenicima svih nivoa obrazovanja u nastavi matematike i fizike primenila je u kreiranju kurseva OKmatematike. Svakodnevno radi na unapređenju OKmatematike i autor je kursa IGCSE Math za pripremu učenika za polaganje zvaničnih Kembridž testova na nivou osnovne i srednje škole.

Author's courses